Artriskèl

Wageningen

Summer school beeldhouwen

beelden in steen

Rocking Bird Brainwave Consumer Desert Breeze

1. Rocking Bird (onyx marmer). Afmetingen: 43 x 34 x 18 cm. Rocking Bird is een abstract vogelvorm, gehouwen in onyx marmer. Onyx marmer is een gelaagde steen. De lagen geven een sterke structuur in de steen aan waarmee je rekening moet houden met je ontwerp. Zowel de gepolijste vlakken als de ruwe vlakken bij dit beeld lopen prachtig in elkaar over. Door het lijnenspel te volgen in het ontwerp is er ook een beperking ontstaan in de mogelijkheden voor de gewenste vorm. Het eind resultaat is een prachtig beeld geworden die licht transparant is en van alle kanten spannend is om te bekijken. Rocking Bird ontving de eerste prijs bij de Culturele Ronde in Wageningen in 2007.
2. Brainwave (Iers hardsteen). Afmetingen: 22 x 20 x 36 cm. Brainwave is gebaseerd op de vele hersenkronkels die ontstaan tijdens het eerste proces van vormgeven bij een beeld dat uit een volledig rechthoekig stuk steen gehouwen wordt. Het werken vanuit een rechthoekige steen is een heel andere benadering dan werken vanuit een door de natuur gevormde steen. De natuurlijk gevormde steen heeft al vaak een vorm waar het uiteindelijke beeld vrij gemakkelijk op gebaseerd kan worden.
3. Consumer (Iers hardsteen). Afmetingen: 16 x 20 x 21 cm. Consumer is een beeld waarbij de term consumer ("consument" ontleend uit de marketing) is teruggevoerd tot de meest elementaire basis van "consumeren"; een beeld zonder een gezicht, of identiteit, iets wat alleen maar consumeert.
4. Desert Breeze (Kissi Keniaans speksteen). Kissi wordt gevonden in de Keniaanse woestijn, verweer door de verwoestende stormen.


Free Bird Intermediair Jade L'oiseau Triskel

5. Free Bird. ... ... ...
6. Intermediair (Iers hardsteen). Afmetingen: 23 x 20 x 31 cm. Intermediair symboliseert de wisselwerking tussen de steen en de beeldhouwer. De beeldhouwer bepaalt voor een gedeelte wat er uiteindelijk uit de steen tevoorschijn komt, de steen heeft echter ook zeggenschap in het proces. Bij Intermediair zijn 3 delen de te onderscheiden, input vanuit 2 kanten en de wisselwerking tussen deze 2 krachten in het middenveld.
7. Jade (Chinese jade). Afmetingen: 40 x 42 x 34 cm. Jade is een beeld gemaakt in Chinees jade. Jade is een moeilijke steen om mee te werken, er zijn veel breukvlakken die als verrassing komen opdagen, de steen varieert in hardheid van hard tot zeer hard. Bewerken van de steen is alleen mogelijk met widia / diamant gereedschap. De naam Jade refereert niet alleen naar de steensoort maar ook naar de meisjesnaam 'Jade'. De steen varieert in kleur van licht groen tot donkergroen en is soms prachtig doorschijnend. De structuur van de steen is bij dit beeld prachtig samengevoegd in de vorm van het portret. De oorspronkelijk vorm van de steen is op sommige plekken gebruikt als vorm, naast een portret is het ook een prachtige vorm waarbij lijnen en steen maximaal benut zijn. De structuur van de ruwe steen is hier gebruikt om het haar weer te geven. Jade is niet alleen een portret maar ook een prachtige steenvorm.
8. L'Oiseau Triskel (Iers hardsteen). Afmetingen: 30 x 30 x 20 cm. Dit beeld is gebaseerd op het Keltische symbool van de Triskel (aarde, water, vuur en lucht). De drie punten van het symbool zijn gebruik als vleugels voor 2 vogels die in elkaar verweven zijn. Dit beeld is grotendeels in Frankrijk gemaakt. 8 verschillende afwerkingtechnieken zij op dit beeld toegepast.


Sara Sneaky Eyes De Tand des Tijds The Source

9. Sara. ... ... ...
10. Sneaky Eyes (Albast). 'Sneaky Eyes' is een beeld gemaakt in albast en serpentijn, centraal staat het verlichte alziend oog. 'Sneaky Eyes' is geïnspireerd op de huidige informatiemaatschappij. De hedendaagse informatiemaatschappij is soms heel erg transparant, als je het wilt kan je op internet via Facebook, Twitter e.d. alles over jezelf kwijt. Aan de andere kant zijn er in de informatiemaatschappij ook minder transparante ontwikkelingen aanwezig, zoals het waarborgen van de privacy en de acties van de NSA. In dit beeld heb ik het alziend oog gebruikt om aan te geven dat al in de tijd van de Egyptenaren sprake was van een controle- en informatiemaatschappij, waarbij de opperste wezen alles in de gaten hielden ten goede of ten slechte. Het controle aspect is in onze samenleving een actueel onderwerp, waarbij vaak toespelingen gemaakt worden naar het alziend oog.
11. De Tand Des Tijds (onyx marmer). Afmetingen: 80 x 40 x 30 cm. Dit beeld gemaakt in onyx marmer verbeeld de invloed van tijd. De vele lagen die in de tijd zijn gevormd door sedimenten geven aan dat deze steen er miljoenen jaren over heef gedaan om aan deze structuur te komen, naast de opbouw is er ook de afbraak door de tijd. De vorm van de tand geeft aan dat er aan de tijd 'geknaagd' wordt.
12. The Source (Onyx). Afmetingen: 45 x 35 x 25 cm. "The source" geeft de stroom van het water weer. Boven de steen zijn er de platte vlakken die waterbekkens uitbeelden. De steen zelf heeft iets van een Canyon waaruit een waterval ontspringt. Uiteindelijk vindt de stroom van het water zijn dieptepunt in grondwater.